Archive for the ‘Baao’ Category

Para sa mga burak sa Heidelberg: An pagrumdom ki Rizal kan sarong taga-Baao

December 30, 2008

A Diciembre 30, amo a ka-aldowan ka pagka-badil ki Jose P. Rizal, kanatong heroe nacional na guinadan ka mga Kastila, 112 taon ng naka-agui. Sa pagrumdom ka guinibo ni Rizal para sa liberasyon ka Pilipinas, rumdumon ta an saiyang pamosong tula—Para sa mga burak ka Heidelberg—sinurat niya kan siya nasa Alemanya, Europa.

Galin sa Paris, Francia si Dr. Rizal— nag-anad mag-bulong ka mga helang sa mata. Siya tinukduan ni Prof. Otto Becker sa Alemanya. Amo’dto kan siya nagsurat para sa kagayonan ka mga burak sa Heidleberg—habang namatean niya a kalipungawan kan pamilyang harayo, banwaan na saiyang ‘di maling’wan. Dae nag-haloy, pakatapos ka nobela niyang Noli Me Tangere, si Rizal nagpuli sa Manila.

Sadi a magayon na paguiromdom ni P.B. Robosa (taga-Baao) ki Rizal. Sa color ka tataramon ka lugar sa Rinconada, Bicol, a amio ka burak ni Rizal magdanay man lugod kanato. Magka-igua man lugod kita ka pag-makulog sagkod pagkamoot na hanggang ngowan kaipuhan ka banwaan.

Para sa Mga Burak sa Heidelberg(To the Flowers of Heidelberg)
Ni Jose Rizal
Itinaga Baao ni P.B. Robosa

Pasadto kamo banwaan ko, dayuhan na burak
tagak sa raran kin mga nagbabaklay, iwinarak,
sa lomlom ka sirong kin azul na kalangitan,
sadto na an mga payaba ko pinag-iiningatan
iluyap ninyo, pagarang-arang kanakong rogan,
kining arayo pero di nalilingaw sa mga binayaan

Pasadto kamo, ag mabareta bago magliwanag,
kung kamo ka sirang ka aldow ibinubuklad,
sa pangpang ag agnow ka Neckar na ararom
sadto siya nakatindog, nang-guiguiromrom
pamumula sa tagsibol, darang kolor na magayon

Ipa-ngusip ninyo kun pag-abot ka saking ramrag,
ayaton kaninyo an hamot na kaninyong ambag,
habang luway na pina-iirongog “o ika, payaba ko”
siya man nagririmo-rimo, sa itaas ninyo tinotono,
kantang pagkaboot, sa sadiring bisara nya guinibo

Kun su silaw ka ramrag aboton na su kaitaasan,
tuktok Koenigsthul kalayuwan kin kaliwanagan,
namumulaag na silaw ka aldow mang-guisong na,
sa patag, kadlagan ag kakahoyan nanbubuway na,
ining lagalag, sabat man tulos an silaw na dara,
na sadto banwaan man nya, minabulos biyaya.

Isabi ninyo ku kamo luway na pinili ag pinutlan,
ku sya nag-agi-agi sa sadit ag matulid na a-agian,
sa rugbang torreng tuda ko panahon na nakaagi,
sa Neckar na may kadlagan, malimpoy na sabi.
Sabiyon su kanyang mga panambitan ag sinabi
pauno kamo luway-luway, tinulid, ingat na inani,
sadto kanyang libro isinuksuk ag pinagkahigo,
sa mga lumang pahina, kamo niyang itinatago.

Hatudan, hatudan, magayon na burak kin Rhine,
an biyong pagka-boot ko sa ngamin na nabootan,
katoninongan sa banwaan kong kinamondagan,
sa kababaihan-katangihan, kusog sa kalalakihan.
Ipagtaratara diaday, sa mga payaba kong marhay
sa ngamin, kabilugang banal, pauulian ka buway

Pag-abot sa baybayon kan pinayabang banwaan
matam-is na arok na pinamate di paglingawan,
ipatiprak sa pakpak kin angin na nakapalibot
tanganing su ngamin na inonra, ginalang, binoot,
mamate sa mga pisngi ninda–arok kong pina-abot.

Tibaad makaabot kamo sa banwaan kong tinubuan
dara pa gayon ag tinkad ninyong kolor na namasdan,
ta arayo kamo sa ragang kinabuklatan, nang-alisngaw,
namarong na amot, tibaad dagos nang naoda, nanlasaw.
An hamio ninyo, kalag ninyong tunay, di maisusuway,
di malilingangawan kan langit kun sari kamo nabuway.
baaohistoricalsociety.blogspot.com

December 30, 2008 marks the day our national hero Jose P. Rizal was executed by the Spanish colonizers some 112 years ago. In remembrance of his martyrdom for the liberation of our country, let’s remember one of his famous poems—To the Flowers of Heidleberg which he wrote when he was in Germany.

Under the tutorship of Prof. Otto Becker, Rizal continued his advanced studies as an eye doctor there. It was about that time when he wrote the beautiful poem about the flowers of Heidelberg and his nostalgia for his family and his native land. It did not take long, after he finished the final chapters of his novel Noli Me Tangere, that he went home and met his death.

From Baao, Camarines Sur, here’s P. B. Robosa’s beautiful translation of the poem. The words carry inexplicable emotions and images that only a wonderful Bicol dialect can express. May the scent of Rizal’s flowers suffuse us— his bravery and patriotism inspire us, as we celebrate his martyrdom.


To the Flowers of Heidelberg

by Jose P. Rizal

Go to my country, go foreign flowers!
Planted by the traveller on his way,
And there beneath that sky of blue
That over my beloved towers,
Speak for this traveller to say
What faith in his homeland he breathes to you.

Go and say… say that when the dawn
First drew your calyx open there
Beside the River Neckar chill,
you saw him standing by you, very still,
Reflecting on the primrose flush you wear.

Say that when the morning light
Her toll of perfume from you wrung,
While playfully she whispered, “How I love you!”
He too murmured here above you
Tender love songs in his native tongue.

That when the rising sun the height
Of Koenigstuhl in the early morn first spies;
Is pouring life in the valley, wood, and grove,
He greets the sun as it begins to rise,
Which in his native land is blazing straight above.

And tell them of that day he staid
And plucked you from the border of the path,
Amid the ruins of the feudal castle,
By the River Neckar, and in the silvan shade.
Tell them what he told you
As tenderly as he took
Your plants leaves and pressed them in a book,
Where now its well worn pages close enfold you.

Carry, carry, flowers of Rhine,
Love to every love of mine,
Peace to my country and her fertile land,
Virtue to her women, courage to her men,
Salute those darling once again,
Who formed the sacred circle of our home.

And when you reach the shore,
Each kiss I press upon you now,
Deposit on the pinions of the wind,
And those I love and honor above and adore
Will feel my kisses carried their brow.

Ah, flowers, you may fare through,
Conserving still, perhaps, your native hue;
Yet, far from fatherland, heroic loam
To which you owe your life,
The perfume will be gone from you;
For aroma is your soul; it cannot roam
Beyond the skies which saw it born, nor e’er forget.
“I embrace you”
Rizal’s letter to Friedrich Ullmer (the son of Pastor Ullmer, Wilhelmsfeld) from 1887 (Photo Credits: Bill Barber; Sinaglaya; Bill Barber; Donnamarijne; Bill Barber; Bill Barber)

=======================================================

Camarines Sur farmer’s 444 kilometer march to Malacanang

December 2, 2008

There is sympathy elicited by the pictures of about 50 poor farmers from Banasi, Bula, Camarines Sur who embarked on a march to press their demand that Malacanang reverse the order of Executive Sec. Eduardo Ermita which kept them out of the land awarded to them 11 years ago under the Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP).

The basis of Ermita’s decision was that the 123 hectare property previously owned by the Fajardo family of Baao Camarines Sur didn’t qualify to be awarded to the farmers because it was used for grazing cattle, instead of agriculture.

This led to the revocation of the certificates of land ownership award (CLOA,) of 57 farmers who were beneficiaries of the land distribution. Ermita’s decision ignored the earlier Department of Agrarian Reform (DAR) rulings in 1999 and 2007 which favored the planters.

Started on November 17, 2008, the 444 kilometer walk includes 82-year old Pobleo Clavero, the oldest of the group of farmers who wants to leave his 1.7 hectare land to his grandchildren when he dies. Their leader, Jess Bergantin, says they have to resort to what the agricultural workers from Sumilao, Bukidnon did a year ago to get Pres. Gloria M. Arroyo’s favorable decision. The group are still negotiating the dangerous winding highway towards Manila where they hope to get a solution to their land problem.

The case of the Fajardo Estate farmers shows the limitations of the CARP, which continues to pose problems to farmers 20 years since the program was started. Though there have been successes in the awarding of land to worthy beneficiaries, many however are blocked by landlords and the system of CARP implementation.

The bureaucracy of the DAR that impedes the acquisition of land, the reversals of award decisions like the Sumilao and Fajardo Estates, the controversial land use, conversions (i.e. subdivisions) and funding of the program are among the problems that stand on the way for the full CARP implementation. For lack of education and know-how, many farmers have no sufficient means to make their acquired land productive. About half of the beneficiaries end up not tilling the soil, decreasing productivity, and illegally selling the land.

As I watched the photos of the Fajardo Estate farmers marching from Banasi, Bula Camarines Sur, I could only think whether their lives had improved since CARP was instituted. Braving the wind, sun and rain, some who walked barefoot were very tired, their calloused feet endured the searing heat of asphalt in the highway; others had their skin abraded by friction caused by cheap sandals they wore.

From their faces, I could guess most of the farmers had meager education preventing them from fully understanding their legal rights under the land reform program. Their looks made me suspect their financial position didn’t improve. They had been as poor as the days when CARP wasn’t part of their lives. Photo Credit Pakisamagallery)=0=

RELATED BLOG: “Nuns abducted in Kenya, farmers from Camarines Sur march to Malacanang & the US national debt of $10,664,871,159,771.01 bogs the nation”Posted by mesiamd at 11/28/2008

===========================================================

The Old Roads Of the Naga-Legazpi Corridor and Dialectal Variations Along Its Way

November 18, 2008


When I was growing up I always wondered how come there are big barrios in our upland areas with a labyrinth of roads connecting them. Later I learned that the revered Naga-Legazpi road with its long straights and sometimes running in the middle of rice fields was not the original artery in the early days. I came to know that it was the secondary roads and the mountain roads that were the original roads of the past. With that I began to understand better the dialectal and sub-dialectal variations along the Naga-Legazpi highway.

The old road connecting Camalig and Guinobatan is the road going to Tagaytay, Camalig. In the areas along this way a spider-web of roads connects the upland barrios of Daraga and the “S-3” area of Sorsogon (which refers to Donsol, Pilar and Castilla). The upland roads also connect Jovellar and Pio Duran [Malacbalac]. These upland areas were then serviced by the yellow-orange CAL buses until the late ’60s. All these areas speak the Eastern Miraya sub-dialect. That was when I began to understand why these areas speak the same tongue.

I have long wondered how come the Bicol of Polangui is so similar to Eastern Miraya when along the way Ligao and Oas speak the Oasnon dialect. The centro of Polangui and its northern portion (the Napo and Ponso area) speaks the Western Miraya sub-dialect. Some eastern barangays of Buhi along also speak the sub-dialect and so do portions of Libon (the triangular area from Matacon to centro and back to Polangui).

I only understood this when I knew that there was an old secondary road connecting Guinobatan (the western terminus of Eastern Miraya) that passes through the major barrios of Masarawag and Muladbucad in Guinobatan, Nasisi, Herrera, Barayong and Busay of Ligao, Balogo of Oas and exiting into the Napo-Ponso area of Polangui which is then connected to the centro of Polangui. This road was serviced by ALATCO through its Consolidated Auto Lines (CAL) subsidiary up to 1968 when mudflow (lahar) damaged the bridge connecting Muladbucad and Nasisi. This secondary road is now passable again to motorists and is asphalted.

It must be noted that instead of curving westward there’s also an old road that passes through Maninila, Guinobatan that passes through Quirangay and Sua of Camalig before exiting just east of the centro. This is the old northern connection of Guinobatan and Camalig.

The old road that connected Ligao and Oas passed through the low hills of Tula-tula in Ligao and Pistola in Oas. And the old road that connected Oas with Libon bypassing Polangui is through the barangay of Mayao. Aside from Oas and Ligao portions of Libon speaks Oasnon. However its mountain areas up to the coast speak Rinconada.

Whatever, since the road that connects Ligao to Oas to Polangui and even Libon and Matacon all passes through rice fields it can be assumed that it is probably a road of recent vintage. The Matacon road that directly connects Matacon to Polangui which bypasses the town of Libon was only constructed in the mid-60s.

From Libon there is an old road that connects to the barrios of Bato along the southern shores of the lake. This same road connects through Nabua via Tandaay. Here the predominant dialect is already Rinconada.

I do not know if the road that connects Nabua and Bula is an old road. I am also not sure if the Masoli road connecting Bato and Iriga is the old road and not the current road that connects to Nabua to Bato. But it is entire possible since it was all rice fields that separates Iriga from Nabua and majority of Iriga’s old barrios are at the foot of Mt. Iriga.

Whatever, it is the Rinconada-speaking peoples who inhabited the rice-growing plains drained by the upper reaches of Bicol River from Lake Bato up to Minalabac. Aside from rice this is also the areas famous for carpa and talusog. The foothills of Mt. Iriga defined the upper reaches of this dialectal area and this stretches up to the coastal area from Pantao to Balatan up to Jamoraon Bay. It is possible that it is the river and the lakes that connected the Rinconada-speaking areas.

The road connecting Iriga and Pili is probably an old road skirting the shores of Lake Baao and hugging the foot of Mt. Iriga. Pili is a melting pot of Central Bicol and Rinconada dialects though in the old days it is predominantly Rinconada-speaking.

I am not also sure if the current Pili-Naga road is the old road. It is possible that the old road is the Pacol road since the current road passes through old rice fields and haciendas.

Whatever, further research is needed and it must be done soon since old people who can be primary sources are no longer numerous. There aren’t too many people now who were born in the 1920’s that are still alive.

Grandma’s Yummy Favorites in the Bicol Kitchen

August 4, 2008


1. Ginota’an na Natong (Laing) is probably the most popular Bicolano food. It’s made of fresh or dried natong (dasheen bush leaves) bathed in gota (coconut milk.) It’s flavored with pork bits and spiced with superhot siling labuyo(chili,) garlic, ginger and shrimp.

In places like Iriga City, Ginota’an na Natong includes fresh libas leaves which give a tasty sourness to the dish. Ginota’an na Natong, also called Bicol Express, comes in many versions in different Bicol provinces. Green hot peppers, squash, young squash leaves and flowers, curacding (mushrooms,) balatong (string beans,) eggplants, lambo (bamboo shoots,) and langcawas tubers are ready natong susbstitutes.

2. Gulay na Lubi-lubi is a special treat from the tropical forest. The uncommon wild young lubi-lubi leaves are cooked in coconut milk with minched tinapa (smoked fish) and a cube of flavorful roasted dina’ilan (shrimp) from Camarines Norte. Similar gulay can be made from green papaya, jackfruit, marigoso, calunggay or young cassava leaves.

3. Because of environmental conservation, Kinunot, a dish made from sea turtle may recede in the background. That’s because pawikan, the endangered sea turtle is now a protected species like the tiny tabios (sinarapan) fish found in Buhi Lake. When cooked in coconut milk, chili, black pepper, salt and vinegar, sea turtle meat is as yummy as pating (shark) and pagi (stingray.)

4. Tabios, the diminutive endangered fish from Lake Buhi is wrapped in banana leaves, cooked over hot rice, and flavored with lemonsito (calamansi) juice. A yummy alternative is to cook it fried with cornstarch just like ukoy.

5 Sinanglay—tilapia, karpa or puyo (martiniko) fish garnished with chopped onions, ginger, tomatoes, and sour iba (kamias.) The fish is wrapped in fresh dasheen bush leaves and cooked low fire with thick gota (coconut milk) and a dash of hot peppers.

6. Baduya (Sinapot) is very popular with the children. Ripe native bananas dipped in cornstarch are fried. Versions like caling-quing (Bicol camote fries,) tinanok (boiled camote,) and banana/camote cue and linabonan na camote (boiled sweet potato) are excellent meriendas.

7. Sina’sa , common in Rinconada towns like Baao, Nabua, Iriga, Bato, and Buhi is made from charcoal-roasted freshwater fish like puyo (martiniko,) talusog (snakehead) or tilapia. It is garnished with finely chopped tomatoes, ginger, fresh onions, red peppers and a dash of vinegar.

8. Bokayo—young coconut meat, cooked brown with sankaka, sweet caramel prepared from sugar cane.

9. Paksiw na Casili—fresh-water eel (burirawan) cooked in vinegar, ginger, onions, pepper leaves, and black pepper. Paksiw can also be prepared from fish like mirapina, tuna, carpa or tilapia. Frying the eel and fish are good cooking options.

10. Tinuktok na Hito—a soup dish of chopped hito fish and young coconut made into fish balls with garlic, ginger, onions and red peppers; fresh camote tops or breadfruit slices (ogob or og-og.) are added.

11. Piga nin Carpa—carp ovaries and eggs sautéed with ginger, onions, garlic and marigoso (bitter melon.)

12. Adobong Orig—cubed pork meat cooked slowly on its lard with rock salt to taste and black pepper.

13. Tinolang Manok—hot soup of native chicken with lemon grass, fresh green papaya, sayote, calunggay (moringa) and pepper leaves.

14. Ogama—small boiled crabs dipped on salted vinegar, sili ng labuyo (tiny red peppers,) garlic, and onions.

15. Pinuyos—sticky rice with coconut milk and a dash of salt wrapped in banana leaves also called Binugtong. Ibos, a similar version is glutinous rice wrapped in young coconut leaves.

16. Sinabawan na Carabao—hot soup made from young tender carabao or beef meat with taro roots, pechay leaves, cabbage, and red pepper.

17. Lechon—roasted pig of Bicol is usually flavored with rock salt and tamarind leaves. It is served with a brown sarsa (sauce) made of roasted pork liver.

18. Balaw—baby shrimp fries, wrapped in banana leaves, flavored with generous lemonsito (calamansi) juice and cooked over rice.

19. Pancit Bato—noodle dish flavored with chorizo, slices of fish cake, pork or chicken meat, and wrapped in banana leaves.

20. Miswa—hair-thin white noodle soup with hibi (dried baby shrimps) and sliced green patola.

21. Sinugbang Talong—charcoal-cooked barbecued eggplant with a dash of lemonsito (calamansi) juice and salt. Talong can go with fresh garden tomatoes, dina’ilan with lemon.

22. Balaw—shrimp fries sautéed in oil, pork meat, green peppers, and lemon juice. Balaw goes well with blanched camote tops, kangkong, or upo (white squash.)

23. Linubak—boiled green bananas, taro or camoteng cahoy (cassava roots) pounded with grated young coconut, milk, and sugar.

24. Su’so—fresh water spiral black snails or river clams boiled with coconut milk, bamboo or pako (fern shoots,) onions, garlic and ginger.

25. Dila-Dila is sold by itinerant vendors on the street together with suman. It’s made of grounded glutinous rice, deep fried and topped with glazed sugar cane caramel (sankaka.)

Bicol cuisine is mainly dominated by the use of coconut and its derivative products. Scrumptiously hot with fresh siling labuyo and black peppercorns, the native Bicolano food is a fusion of Asian-Polynesian influences as demonstrated by the use of exotic lemon grass and tropical edible plants like dasheen bush, libas, lubi-lubi, kangkong, and calunggay which grow abundantly in the region. =0=